מיחזור מים אפורים, קונספט טרנדי חדש?

גזיר העיתון הזה לקוח מתוך הנחיות שניתנו לאנשים הנצורים בירושלים, ב-1948, בתקופה שבה המים היו מוקצבים במשורה, ובזבוזם היה בלתי אפשרי. אני יודע שהתמונה הזו רצה במייל כבר מספר שנים, אבל הקונספט הזה של מחזור רב שלבי, הגם שהיום ניתן לעשותו באמצעים טכנולוגים מעט יותר מתקדמים, ראוי להתייחסות ולהפצה.