תוך כדי שיטוט ברשת מצאתי מס’ כרזות שהופקו ע”י מחלקת התעמולה בצבא ארה”ב בשנת 42 (מס’ חודשים לאחר שארה”ב נכנסה למלחמה).

הכרזות מתארות בצורה סטריאטיפית נפלאה ומאד מקובלת בשנות הארבעים את המראה האופייני לכל חייל בצבאות שנלחמו נגד מדינות הציר.


אוסטרלי

אוסטרלי

קנדי

קנדי

סיני

סיני

מלח הולנדי

מלח הולנדי

אתיופי

אתיופי

רוסי

רוסי